Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to pogłębiona analiza Twoich problemów, jest niezwykle ważnym elementem wspierającym terapię. Na jej podstawie otrzymasz rzetelne informacje o tym:

Właściwie przeprowadzona diagnoza pozwala również określić mocne i słabe strony osoby, kompetencje oraz umiejętności. Podczas diagnozy wykorzystujemy różne narzędzia diagnostyczne, a wśród nich odpowiednio dobrane testy psychologiczne.
ul. Włodkowica 21, 50-072 Wroclaw
budynek B, III piętro, lok. 33

telefon: (+48) 724 067 339
e-mail: info@kreatorzyrozwoju.pl
© 2014. Kreatorzy Rozwoju. Wszystkie prawa zastrzeżone.